Rychleji, snadněji, chytřeji

Jednou z věcí, které mám na své práci opravdu rád, jsou návštěvy škol a rozhovory se studenty o tom, jak je důležité znát více jazyků. Když se od nich snažím získat odpovědi na otázku, proč je studium jazyků pro náš život tak důležité, obvykle slyším podobné odpovědi: zrychluje a usnadňuje to cestování a komunikaci, je lepší sledovat seriály a filmy v původním znění, počítačové hry jsou většinou v angličtině atd. Nikdy ale neslyším jednu odpověď, kterou si nejspíš většina lidí ani neuvědomuje, tj. že díky studiu jazyků můžeme být opravdu chytřejší.

Podle nedávného článku v novinách New York Times jsou bilinguální lidé lepší při řešení různých problémů než lidé hovořící jen jedním jazykem. Jak tento článek uvádí, jedním z důvodů je, že pokud používáme cizí jazyk, nemáme vždy k dispozici nástroje (v tomto případě slovní zásobu), abychom se dostali z bodu A přímo do bodu B. Často na to musíme jít oklikou, přičemž popisujeme naše dilema nebo situaci pomocí slovní zásoby, kterou disponujeme, a komunikace našeho sdělení tak chvíli trvá.

Pro dokreslení použiji nedávný případ, který se mi stal při návštěvě obchodu IKEA. Potřeboval jsem koupit věšák do své kanceláře, ale neznal jsem české slovo „věšák“ (asi jsem si jej měl vyhledat předtím, než jsem vyrazil na nákup). Obrátil jsem se na prodavačku a řekl jsem: „Potřeboval bych … tu věc, která je v kanceláři, někdy doma, a dává (neznal jsem „věší“) se na ni kabát, nebo klobouk.“ Vše jsem samozřejmě doplnil velmi výmluvnou pantomimou. O deset minut později jsem z IKEI odcházel s věšákem a prodavačka nejspíše měla další vtipnou historku, kterou bude vyprávět kolegyním.

Hlavní je, podle článku v NYTimes, že problémy, které musíme řešit v cizím jazyce, platí i v ostatních oblastech našeho života. Jen málokdy jsou řešení v každodenním životě přímočará – musíme přemýšlet o tom, jak konkrétní situaci vyřešit, často s určitou dávkou kreativity a představivosti, než se konečně dostaneme k přijatelné odpovědi. A na této někdy frustrující cestě můžeme využít dalších výhod jazykové výuky – rozvoj trpělivosti a schopnosti spolupracovat s ostatními, abychom dostali to, co chceme.

Jako někdo, kdo téměř 5 let žije, pracuje a komunikuje v cizí kultuře a pozoruje ostatní, kteří jsou na tom stejně, si myslím, že na článku v NYTimes něco opravdu bude. Možná nejsem zrovna chytřejší, ale určitě jsem si osvojil dovednosti, jak přistupovat k problémům, pracovním i osobním, z různých úhlů pohledu. A když se zamyslím nad dalšími způsoby pro zvyšování chytrosti – křížovky, přednášky – zdá se mi, že žít a studovat v zahraničí je dobrý způsob, jak spojit příjemné s užitečným. Vydejte se na cestu k důkladnějšímu poznání ještě dnes – rádi vám s tím pomůžeme!