Méně nejistá budoucnost

Oprašte svoji věšteckou kouli a nahlédněte deset let do budoucnosti. Pro koho budete pracovat? Pro tu samou společnost, pro kterou pracujete teď? Pro jejich novou mezinárodní dceřinou korporaci? Nebo budete dělat něco úplně jiného? To lze jen těžko říct. Proto se zeptám jinak: které sektory ekonomiky budou mít
největší potenciál? To se taky těžko odhaduje, že?

Pokud už se nějakou dobu pohybujete na trhu práce anebo sledujete pracovní trendy, jistě víte, že ty nejžádanější sektory ekonomiky se mění tak často, jako počasí. Toto zjištění samozřejmě znepokojuje nové uchazeče o práci, ale existuje řešení – pokud se budete soustředit na vaše vlastní dovednosti, pak si zajistíte místo v jakémkoli sektoru či průmyslu, o který bude zrovna zájem.

I přesto, že budoucí dovednosti se jen velmi těžko předvídají, (kdo před dvaceti lety slyšel o HTML programátorovi?) existují jisté dovednosti, které budou vždy užitečné a zpeněžitelné. Uvádím mezi ně tzv. „soft skills“, jak například efektivně pracovat s lidmi, použití matematických dovedností v ekonomice, účetnictví nebo strojírenství a manuální dovednosti spojené s elektronikou, opravou aut atd. Další dovednost, která se dá využít v každém sektoru v jakékoli zemi je jazyková vybavenost. Avšak tato dovednost se liší od ostatních tím, že se jí nejde snadno osvojit a naučit – to pak nutí mnoho personalistů, aby tyto vlastnosti hledali již u uchazeče o práci, a nenutí to zaučovat zaměstnance až poté, co je přijmou.

Jazykové dovednosti se často berou jako samozřejmost, protože mnoho lidí vidí jazykovou způsobilost jako jasně „danou“. Jazyková způsobilost neznamená, že máte na zdi certifikát, ale že máte potřebné nástroje k tomu, abyste přežili v neustále se měnícím světě. Jedna z mnoha otřepaných frází o globalizaci hovoří o zmenšujícím se světě a plynulosti pracovních nabídek. Zatímco nevíme, jaké důsledky z toho vyplynou, není pochyb o tom, že ti, kteří se budou umět za pomoci jazykových dovedností ve světě pohybovat, a to obzvláště na pracovním trhu, vytěží z měnící se globální ekonomiky nejvíce.

Jak už bylo zmíněno výše, změna v obchodním světě je plná otřepaných frází. A proto tento článek zakončím vyvrácením další z nich. Darwinova teorie „přežití těch nejschopnějších“ se často vztahuje na svět obchodu. Avšak jedná se o nesprávné použití – Darwin ve skutečnosti nikdy nemluvil o „přežití těch nejschopnějších“. Naopak tvrdil, že přizpůsobivost zaručí jisté přežití. Jazykové dovednosti nám tak zaručí naši vlastní evoluci nejen jako zaměstnanci, ale hlavně jako lidé.